Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
COFFEE ISLAND A.E.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΩΝΗΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKETS A.E.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
STEGNO A.E.
ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ A.E.

Συνδεδεμένα Μέλη

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΛΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ