Διοικητικό Συμβούλιο

Σταύρος Τόλιας
Πρόεδρος
Νίκος Μαρκόπουλος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Μηχανολόγος Μηχανικός – Διευθύνων Σύμβουλος Coffee Island
Γιάννης Χίνος
Γενικός Γραμματέας
Οικονομολόγος – Υπεύθυνος Ανάπτυξης δικτύου Stegno Plus
Σπύρος Ασλάνης
Ταμίας
Retail Director Optical.gr
Παναγιώτης Μπαλατσώνης
Μέλος
Σωτήρης Γιαννακάκης
Μέλος, Νομικός Σύμβουλος & Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων