Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
COFFEE ISLAND A.E.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΩΝΗΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKETS A.E.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
STEGNO A.E.
ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
EASY TO SEE – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΔΡ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ
VIVARTIA