Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
COFFEE ISLAND A.E.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΩΝΗΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKETS A.E.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
STEGNO A.E.
ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ A.E.