Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
COFFEE ISLAND A.E.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.
ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
EASY TO SEE – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA ΟΠΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
CARWIZ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΩΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKETS A.E.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
STEGNO A.E.
ΔΡ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ