Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινίσεις που αφορούν τον σύνδεσμο.

Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)»

 

+30 2111019696 (ωράριο 10:00 – 15:00)