Σχέδιο δράσης του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΡΑΝΤΣΑΗΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ʺTHE FRANCHISE ASSOCIATION OF GREECEʺ»

Σχέδιο δράσης του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΡΑΝΤΣΑΗΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ʺTHE FRANCHISE ASSOCIATION OF GREECEʺ»

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)

Άξονες προτεραιότητας

-02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέεςαναπτυξιακές απαιτήσεις”

-02Σ “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέεςαναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, ΝότιοΑιγαίο”

Θεματικός στόχος

-08 “Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού”

Επενδυτική προτεραιότητα

-8ν “Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές”

Δείτε αναλυτικά

 

 

 

 

 

Comments are closed.