Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε επιχειρήσεις δικαιοχρησίας (Franchise)

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε επιχειρήσεις δικαιοχρησίας (Franchise)

Περιγραφή του Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Δείτε αναλυτικά

 

 

 

 

Comments are closed.