Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης – Αύγουστος 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης – Αύγουστος 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης – Αύγουστος 2020.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ1  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ2  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Comments are closed.