Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης – Ιανουάριος 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης – Ιανουάριος 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης – Ιανουάριος 2021.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ1  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

 

Comments are closed.