Παράταση επαναπροκήρυξης για απασχόληση εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου

Επαναπροκήρυξη για απασχόληση εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου…

Παράταση επαναπροκήρυξης για απασχόληση εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΑΝΤΣΑΗΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (FRANCHISE)

ενημερώνει

τους ενδιαφερόμενους/ες οι οποίοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 1 θέση Στελέχους Διαχείρισης και Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002869, ότι μετά την από 04/02/2019 απόφαση του ΔΣ, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης έως την Παρασκευή  15/02/2019 και ώρα 15:00. 

Η πράξη  με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISE)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002869 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020,  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η  συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και την Ελλάδα – Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 – Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Επισυνάπτονται:

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
– Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)
– Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Β)
– Υπεύθυνες Δηλώσεις (Υποδείγματα Γ1, Γ2, Γ3)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Βιογραφικό σημείωμα

Υπόδειγμα Γ1

Υπόδειγμα Γ2

Υπόδειγμα Γ3

 

 

Comments are closed.