Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειάς του διαγωνισμού για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειάς του διαγωνισμού για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειάς του διαγωνισμού για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Comments are closed.