Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

Προς τα μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός πεπραγμένων
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Εκλογή νέων μελών ΔΣ (έξι τακτικών και ενός συνδεδεμένου)
4. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις –προτάσεις

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία Covid-19, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Google Meet στον κάτωθι σύνδεσμο και θα γίνει μυστικά, όπως προβλέπεται, μέσω του αντίστοιχου link που θα σταλεί κατά τη διάρκεια της συνέλευσης σε όσους συμμετάσχουν:

https://meet.google.com/udn-gknw-qku

Σύμφωνα με το Άρθρο 9, παρ.2 του ισχύοντος καταστατικού, σε περίπτωση μη σχηματισμού απαρτίας (τα μισά και ακόμη ένα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη παρόντα), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μεταφέρεται για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο σύνδεσμο, κατά την οποία θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως παρόντων μελών.

Επιπλέον, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η συμμετοχή σας, υπάρχει η δυνατότητα εξουσιοδότησης άλλου μέλους για την ψηφοφορία, στέλνοντας την επισυναπτόμενη στο email της πρόσκλησης φόρμα εξουσιοδότησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο info@franchise.org.gr. Τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για μέλη του ΔΣ έως την Κυριακή, 20 Μαρτίου 2022, ώρα 17:00, μέσω αποστολής email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συνδέσμου (info@franchise.org.gr). Καλούνται, ως εκ τούτου, τα ενδιαφερόμενα μέλη, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν υποψηφιότητα στην παραπάνω διεύθυνση.

Τέλος, απευθύνεται πρόσκληση στα μέλη που δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, να εξοφλήσουν τις οφειλόμενες συνδρομές τους στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ΙΒΑΝ: GR0401101040000010448045467
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Σύνδεσμος Φρανσάηζ της Ελλάδος

Οι ετήσιες συνδρομές διαμορφώνονται ως εξής:
Συνδεδεµένα µέλη 100€
Τακτικά Μέλη µε 1-15 καταστήµατα 150€
Τακτικά Μέλη µε 15-50 καταστήµατα 250€
Τακτικά Μέλη µε 50 ή περισσότερα καταστήµατα 400€

Απαραίτητη η αποστολή του καταθετηρίου μέσω email στο info@franchise.org.gr έως την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Για το Σύνδεσμο Φρανσάηζ Ελλάδος

Ο Γεν. Γραμματέας,​               Ο Πρόεδρος,
Χίνος Ιωάννης​​                        Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ              ΦΟΡΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Comments are closed.