Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης – Νοέμβριος 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης – Νοέμβριος 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης – Νοέμβριος 2020.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ1  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ2  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

 

Comments are closed.