Συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 δόθηκε συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος, με αφορμή την έγκριση της πρότασής του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα…

Συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 δόθηκε συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος, με αφορμή την έγκριση της πρότασής του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την υλοποίηση της πράξης (έργου) Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν από τον πρόεδρο κο Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, ο Συνδέσμος που ιδρύθηκε το 1996 και υποστηρίζει έκτοτε την υγιή ανάπτυξη του franchising μέσω της συνεργασίας, της συνεχούς κατάρτισης των εμπλεκομένων αλλά και της υιοθέτησης του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας, που θέτει τα εχέγγυα για μια κοινή δράση με οφέλη προς τις δύο κατευθύνσεις – δικαιοδόχων και δικαιοπαρόχων – εξίσου.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Comments are closed.