Τελική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης – Μάιος 2021

Τελική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης – Μάιος 2021

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Γ3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

 

Comments are closed.