Δελτίο τύπου ΣFE 13/07/17

Με αποφασιστικότητα να επιτύχει την προστασία του θεσμού του franchising, κινείται ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος, ο οποίος μετά την πρόσφατη ανασυγκρότηση του Διοικητικού του Συμβουλίου, έχει πλέον περάσει στη φάση της ισχυροποίησης μέσω ενός νέου πλάνου δράσης…

Με αποφασιστικότητα να επιτύχει την προστασία του θεσμού του franchising, κινείται ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος, ο οποίος μετά την πρόσφατη ανασυγκρότηση του Διοικητικού του Συμβουλίου, έχει πλέον περάσει στη φάση της ισχυροποίησης μέσω ενός νέου πλάνου δράσης.

Έχοντας ήδη σημειώσει μια μεγάλη επιτυχία, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ένταξη των υφισταμένων δικτύων franchise σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, κάτι που για χρόνια δεν είχε καταστεί εφικτό, ο Σύνδεσμος Franchise κατάφερε να βγάλει τα συστήματα δικαιόχρησης από το περιθώριο. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ που πρόκειται να προκηρυχθούν μέσα στο 2017, συνιστούν ένα ιδιαίτερης σημασίας βήμα, αφού πέραν του ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των δικαιούχων, κατά έναν τρόπο απενοχοποιούν το franchising και ανοίγουν το δρόμο για μελλοντικά ευρωπαϊκά κονδύλια.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, είναι σε θέση να παρέχει αυτοχρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα στα στελέχη των εταιρειών-μελών του, για την περαιτέρω κατάρτιση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, με στόχο μέσω των διδασκόμενων πρακτικών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δικτύων δικαιόχρησης. Το πρόγραμμα έχει περάσει το πρώτο στάδιο έγκρισης, και βρίσκεται στην φάση αξιολόγησης από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το μεγάλο στοίχημα του Συνδέσμου Franchise είναι η διασφάλιση της εφαρμογής και της τήρησης ενός αυστηρού νομικού πλαισίου που θα είναι διάφανο και ενιαίο για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των συμβαλλομένων μερών ενός συστήματος δικαιόχρησης. Για τον σκοπό αυτό βρισκόμαστε ως σύνδεσμος σε επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, προκειμένου να αποτραπούν οι κακές πρακτικές που συχνά παρατηρούνται επί σειρά ετών. Το θετικό πρόσημο αυτής της εντατικής προσπάθειας έχει αρχίσει ήδη να διαφαίνεται καθώς η Πολιτεία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της υιοθέτησης ενός ειδικού πλαισίου που θα προωθεί και θα προστατεύει τις ορθές πρακτικές και προγραμματίζει να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.

Ένας ακόμη στόχος του Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων, καθώς και η παρουσία του στα Συνέδρια του European Franchise Federation και του World Franchise Council αλλά και σε διεθνείς εκθέσεις Franchise που οργανώνουν άλλοι Σύνδεσμοι, προκειμένου να βρίσκεται ευθυγραμμισμένος με ό,τι συμβαίνει στη διεθνή αγορά. Επιπλέον, με σκοπό την προώθηση του franchising και την διερεύνηση συνεργασίας για την προώθηση εκατέρωθεν franchise concepts, ο Σύνδεσμος επιδιώκει την σύναψη διμερών συνεργασιών με άλλους συνδέσμους. Αναντίρρητα, η δικτύωση κρίνεται εξίσου ωφέλιμη και σε εθνικό επίπεδο, αφού η συνεργασία με τους ανεξάρτητους φορείς του κλάδου μπορεί να πολλαπλασιάσει την ισχύ των επιμέρους ενεργειών προς έναν κοινό σκοπό.

Πρωταρχικό ωστόσο μέλημα δε θα μπορούσε παρά να αποτελεί η προσέλκυση νέων μελών αλλά και η ενεργοποίηση των παλαιών με στόχο την ενδυνάμωση της φωνής του Συνδέσμου και την εδραίωσή του ως έναν δίκαιο διαμεσολαβητή μεταξύ δικαιοπαρόχων, δικαιοδόχων, πολιτείας και καταναλωτικού κοινού. Στόχος είναι ο Σύνδεσμος Franchise και κατ’ επέκταση τα συστήματα δικαιόχρησης να αποκτήσουν την αίγλη που τους αρμόζει σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω αυτών φαντάζει ως ο ασφαλέστερος δρόμος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ,                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,
Κ. Κωνσταντινόπουλος                              Ι. Χίνος