Δελτίο τύπου ΣFE 08/07/21

Κάλυψη των 1200 θέσεων ωφελούμενων των τμημάτων κατάρτισης του Προγράμματος Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise).

Τον Ιούνιο 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος ο οριστικός πίνακας της 7ης Επιλογής Ωφελoύμενων του Έργου  Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κάλυψη των 1200 θέσεων ωφελούμενων των τμημάτων κατάρτισης του Προγράμματος Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise).

 

Τον Ιούνιο 2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος ο οριστικός πίνακας της 7ης Επιλογής Ωφελoύμενων του Έργου  Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise).

 

Περισσότερες από 1600 αιτήσεις υποψηφίων κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του Έργου, με τις οποίες καλύφθηκαν οι 1200 θέσεις καταρτιζόμενων, σε όλη την Ελλάδα. Οι 1200 επιλεχθέντες ωφελούμενοι απαρτίζουν τα τμήματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα τρία θεματικά αντικείμενα:

 

• Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise

• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise

• Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising

 

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ/80 ώρες).

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FRANCHISE ευχαριστεί όλους του ενδιαφερόμενους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα  Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)  καθώς και τους ωφελούμενους που επιλέχθηκαν και συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης και Πιστοποίησης.

 

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.