Δελτίο τύπου ΣFE 14/12/18

Πρωτοβουλία του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος για την ανακύκλωση-Υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με την την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)…

Πρωτοβουλία του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος για την ανακύκλωση-Υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με την την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

Μπροστά στον αγώνα για την ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών μπαίνει ο  Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνει  τη συνεργασία του με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της 4ης Δεκεμβρίου, μετά την αναλυτική παρουσίαση του έργου της ΕΕΑΑ από τους εκπροσώπους της, αποφασίστηκε η σύμπραξη των δύο φορέων, οι οποίοι παρά την ανεξάρτητη δράση τους πρόκειται να ενεργήσουν κοινά προς την επίτευξη της ευαισθητοποίησης των υπόχρεων εταιρειών.

Η ΕΕΑΑ που συστάθηκε το 2001 με πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων, έχει σημειώσει ιδιαίτερα σημαντικές επιτυχίες με ουσιαστικό αντίκτυπο για το περιβάλλον, πάντοτε προσανατολισμένες προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. (Εικόνες 1 & 2)

 Εικόνα 1 Πηγή: ΕΕΑΑ 2018

 

Το 2003 συνιστά μια χρονιά σταθμό για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς όλες οι επιχειρήσεις που εισήγαν, παρήγαν και διέθεταν στην εγχώρια αγορά συσκευασμένα προϊόντα, ήταν πλέον υποχρεωμένες να μεριμνούν για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών τους, βάσει του Νόμου 2939/01. Έκτοτε κάθε υπόχρεος διαχειριστής συσκευασιών οφείλει να δηλώνει όλες τις συσκευασίες αγαθών που διαθέτει στην αγορά, καθώς και τα απόβλητα των συσκευασιών που αφορούν στη δραστηριότητά του και προέρχονται από οποιαδήποτε υλικό και από όλες τις πηγές (οικίες, εμπόριο, βιομηχανία κ.λπ.). 

Οι υπόχρεες διαχειρίστριες εταιρείες συσκευασίας οφείλουν να μεριμνούν για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που υποχρεούνται να συνεισφέρουν για τους σκοπούς που καθορίζει ο νόμος. 

 Εικόνα 2 Πηγή ΕΕΑΑ 2018

 

Προκειμένου να γίνει μία εταιρία μέλος στην ΕΕΑΑ υποχρεούται να υπογράψει τη Σύμβαση Συμμετοχής, η οποία έχει διάρκεια ενός έτους και αφορά εισαγωγείς ή/και παραγωγούς συσκευασιών, καθώς και κατόχους προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Με την υπογραφή της σύμβασης, κάθε μέλος των διαφόρων κλάδων εκπληρώνει τη νομική του υποχρέωση και μπορεί να χρησιμοποιεί το πανευρωπαϊκό «πράσινο σήμα» στις συσκευασίες που διακινεί στην ελληνική αγορά. (Εικόνα 5)

 

Εικόνα 3 Πηγή ΕΕΑΑ 2018

 

Ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος σας καλεί να συμμετάσχετε ενεργά στην παραπάνω διαδικασία εντάσσοντας την επιχείρησή σας στο πρόγραμμα της ΕΕΑΑ δημιουργώντας παράλληλα ένα πιο πράσινο ενεργειακό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιποίησης Ανακύκλωσης μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.herrco.gr/epixeiriseis/