Δελτίο τύπου ΣFE 15/11/17

Στις 15 Νοεμβρίου  2017 δόθηκε συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος, με αφορμή την έγκριση της πρότασής του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την υλοποίηση της πράξης (έργου) Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)…

Στις 15 Νοεμβρίου  2017 δόθηκε συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος, με αφορμή την έγκριση της πρότασής του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την υλοποίηση της πράξης (έργου) Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν από τον πρόεδρο κο Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, ο Συνδέσμος που ιδρύθηκε το 1996 και υποστηρίζει έκτοτε την υγιή ανάπτυξη του franchising μέσω της συνεργασίας, της συνεχούς κατάρτισης των εμπλεκομένων αλλά και της υιοθέτησης του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας, που θέτει τα εχέγγυα για μια κοινή δράση με οφέλη προς τις δύο κατευθύνσεις – δικαιοδόχων και δικαιοπαρόχων – εξίσου.

Κάποια από τα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν την εικόνα του franchising σήμερα στην αγορά, είναι ότι στον ελλαδικό χώρο δραστηριοποιούνται πάνω από 500 οργανωμένες αλυσίδες με περισσότερα από 20.000 σημεία πώλησης, στα οποία απασχολούνται τουλάχιστον 350.000 εργαζόμενοι.

Μία από της κυριότερες κατηγορίες αλυσίδων είναι αυτή των τροφίμων και ποτών , η οποία μέσα στο 2017 άλλαξε αισθητά μετά από ποικίλες εξαγορές και συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν. Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος της λιανικής πώλησης αποτελεί μια σταθερά με αυξητικές τάσεις, παρομοίως με τον κλάδο των υπηρεσιών, τον οποίο ο τουρισμός θα μπορούσε δυνητικά να εξελίξει σημαντικά.

Σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο έχει εξελιχθεί η εστίαση με σημαντικές αυξήσεις στον αριθμό καταστημάτων, αλλά ταυτόχρονα ανησυχητικούς δείκτες θνησιμότητας.

Ανοδικές τάσεις παρουσιάζει επίσης ο τομέας της προσωπικής φροντίδας, σε αντίθεση με αυτόν της ένδυσης/υπόδησης που δοκιμάζεται καθημερινά, ιδιαιτέρως λόγω της ισχυρής παρουσίας πολυεθνικών εταιρειών.

Πτωτικές τάσεις αλλά αξιοσημείωτες νέες ευκαιρίες λόγω της συνεχούς τεχνολογικής προόδου, εμφανίζουν οι κλάδοι της εκπαίδευσης και του οικιακού εξοπλισμού.

Στο πλάνο δράσης του Συνδέσμου, πέραν του εναρμονισμού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον οποίο στοχεύει, εξέχουσα σημασία έχει η εξωστρέφεια και η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων. Ωστόσο, πρωταρχικό μέλημα είναι η συμβολή στην εκπαίδευση των εργαζομένων των καταστημάτων δικαιόχρησης, καθώς μέσω αυτής δύναται να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η πρόοδος. Οι εργαζόμενοι αποτελούν τους πρεσβευτές της εκάστοτε εταιρείας που μπορούν να μεταμορφώσουν τη εμπειρία του καταναλωτή, η οποία συχνά τείνει να είναι σημαντικότερη και από το καθαυτό προϊόν ή την υπηρεσία για τον ίδιο.

Ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει για την ανάπτυξη του Franchising στην Ελλάδα, υπέβαλλε τον Νοέμβριο 2016 στην αρμόδια  διαχειριστική αρχή, ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις franchise. Συνολικά, υποβλήθηκαν 132 προτάσεις χρηματοδότησης εκ των οποίων εγκρίθηκαν 44.

Το Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise) αφορά την κατάρτιση σε θέματα προτεραιότητας και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων σε επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise) και στις 13 Περιφέρειες της χώρας μας.

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.420.359,14 ευρώ και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 6 Δράσεις:

Δράση 1. Διαμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Δράση 2. Προσέλκυση, Επιλογή & Πληροφόρηση Ωφελουμένων
Δράση 3. Επαγγελματική Κατάρτιση
Δράση 4. Πιστοποίηση Προσόντων / Δεξιοτήτων
Δράση 5. Δημοσιότητα του σχεδίου δράσης
Δράση 6. Οργάνωση, Συντονισμός Παρακολούθηση & Διαχείριση του Σχεδίου Δράσης

 

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα  που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του έργου είναι:

  • Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise
  • Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising

 

Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο και θα επιλεγούν στο πλαίσιο Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 80 ωρών.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει επίσης την πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων του συνόλου των ωφελουμένων από την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητας τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Για την υλοποίηση της πράξης (έργου) ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος εφαρμόζει σύστημα Διαχειριστικής Ικανότητας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το Ν. 4314/2014 για το οποίο έχει αποκτήσει πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 100CN1610833599).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Franchise με χαρά ανακοίνωσε ότι η πρότασή του έχει εγκριθεί με τα προσωρινά αποτελέσματα να έχουν ήδη ανακοινωθεί και πρόκειται άμεσα να προχωρήσει σε υλοποίηση μετά την τελική διαγωνιστική διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί περίπου έως το τέλος του έτους.