Δελτίο τύπου ΣFE 23/09/21

Απολογιστική Ημερίδα του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise μετά την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις δικαιόχρησης»
Στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του «Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις δικαιόχρησης» ο Ελληνικός Σύνδεσμος Franchise διοργανώνει…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Απολογιστική Ημερίδα του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise μετά την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις δικαιόχρησης»

 

Στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του «Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις δικαιόχρησης» ο Ελληνικός Σύνδεσμος Franchise διοργανώνει απολογιστική διαδικτυακή ημερίδα την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 18:00.

 

Το πρόγραμμα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και οι 1200 ωφελούμενοι που συμμετείχαν παρακολούθησαν τα τρία θεματικά αντικείμενα του προγράμματος τα οποία αφορούν στη:

• Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise
• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise
• Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising

 

Στο τελικό στάδιο του προγράμματος όλοι οι καταρτιζόμενοι ωφελούμενοι συμμετείχαν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων.

 

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης με το έργο να έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Στην ημερίδα ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος θα αναλύσει το αντίκτυπο που έχει επιφέρει η πανδημία στην εργασία.

 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να συζητηθεί το πρίσμα των απαιτούμενων δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες στο προσωπικό τους καθώς και η αναπροσαρμογή που έχει γίνει στις θέσεις εργασίας.

 

Στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας  ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες θα αναφερθεί στα αποτελέσματα καθώς και στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης.

 

Οι ομιλίες ολοκληρώνονται με τους εκπαιδευτές Παρασκευά Λυρίτη και Πέτρο Σκανδάμη. Στη συνέχεια θα απαντηθούν ερωτήσεις που το κοινό επιθυμεί να θέσει στους ομιλητές.

 

Μέσω μηνύματος μπορούν να αποσταλούν –κατά τη διάρκεια της ημερίδας- τόσο οι ερωτήσεις όσο το όνομα του ομιλητή στον οποίο απευθύνονται.