Δελτίο τύπου ΣFE 28/07/21

Ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)»

Στις 27 Ιουλίου 2021 ολοκληρώθηκαν στο σύνολο τους τα προγράμματα κατάρτισης για 1200 ωφελούμενους του Έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)»

 

Στις 27 Ιουλίου 2021 ολοκληρώθηκαν στο σύνολο τους τα προγράμματα κατάρτισης για 1200 ωφελούμενους του Έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)».

 

Οι 1200 επιλεχθέντες ωφελούμενοι παρακολούθησαν προγράμματα κατάρτισης στα τρία θεματικά αντικείμενα:
• Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise (8 τμήματα των 25 ωφελουμένων)
• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise (11 τμήματα των 25 ωφελουμένων)
• Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising (29 τμήματα των 25
ωφελούμενων)

 

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ/80 ώρες).

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FRANCHISE ευχαριστεί όλους τους ωφελούμενους οι οποίοι συμμετείχαν και παρακολούθησαν τα προγράμματα κατάρτισης στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)».

 

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.